Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

journalist
Even fish have nightmare neighbours

May 22 2015

journalist
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
journalist
Dzięki temu, że masz zupełnie nowe ubranie, stajesz się zupełnie nową osobą, którą nie byłaś wcześniej. To jest w tym świetne – dlatego lubimy kupować, albo czasami utwierdzić się w tym, jakie jesteśmy.
— m. halber
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
journalist
6087 2aef
Reposted frommysli mysli viacytaty cytaty
0236 f09e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
journalist
8924 32d6 500
Reposted fromburberry burberry viapl pl
journalist
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski vianiedoopisania niedoopisania
7957 3670
Reposted fromarmadillo armadillo vianiedoopisania niedoopisania
journalist
Powinnaś być całowana i to często - i to przez kogoś, kto się na tym zna.
— Clark Gable - Przeminęło z wiatrem
Reposted fromscorpix scorpix vianiedoopisania niedoopisania
I don’t want to fade away, I want to flame away - I want my death to be an attraction, a spectacle, a mystery. A work of art.
Jennifer Egan, A Visit from the Goon Squad (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
journalist
5660 3d0b 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
journalist
Miłość to nic skomplikowanego, rozchodzi się drogą kropelkową, wraz z pocałunkami, i też jest jak katar, na wyzdrowienie potrzebny jest tydzień i jednorazowe chusteczki.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
journalist
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
journalist
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
journalist
0867 e2f7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
journalist
Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
— A. Osiecka
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
journalist
9312 7aee 500
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty
journalist
Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that but the really great make you feel that you too can become great. 
— Mark Twain
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
journalist
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
journalist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl