Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

journalist
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
journalist
0867 e2f7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
journalist
Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
— A. Osiecka
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
journalist
9312 7aee 500
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty
journalist
Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that but the really great make you feel that you too can become great. 
— Mark Twain
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
journalist
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
journalist
journalist
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway vianiedoopisania niedoopisania
journalist
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
journalist
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiedoopisania niedoopisania
journalist
W tygodniu poprzedzającym mecz w Neapolu, który miał rozstrzygnąć o mistrzostwie Włoch w 1988 roku, poprosiłem piłkarzy, by wstrzymali się od aktywności seksualnej. Zamilkli, potem niektórzy zaczęli się śmiać, aż odezwał się Ruud Gullit: „Trenerze, ja z pełnymi jajami nie biegam”.
— Arrigo Sacchi, ówczesny trener AC Milan
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

September 18 2014

journalist
Reposted fromCin Cin
journalist
journalist
Reposted fromnylony-z-baltony nylony-z-baltony viacytaty cytaty
journalist
Reposted fromgoryczka goryczka viacytaty cytaty
journalist
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapat pat
9857 e118
Reposted fromwestwood westwood viaawaken awaken
journalist
3828 b4ce
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawaken awaken
Reposted fromunco unco viaawaken awaken
journalist
9293 e3a7
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl